Nový rok v nejrůznějších číselných soustavách

Číslo

Nebo snad do

Nápověda: Můžete zadat přirozené číslo od 1 do kapacity celočíselného typu integer. Číslo lze konvertovat pouze z desítkové soustavy (DEC) do soustav od 2 do 36.

Splácal ondrg, na požádání zveřejním zdrojový kód