Čtečka myšlenek (kouzelná tabulka)

  1. Vyberte si číslo od 10 do 200 (např. 172)
  2. Odečtěte jednotlivé cifry od původního čísla (např. 172 − 1 − 7 − 2 = 162)
  3. Výsledné číslo vyhledejte v tabulce a zapamatujte si znak uvedený vedle čísla
  4. Soustředění můžete vynechat, není zapotřebí :-)
  5. Podívejte se na znak pod tabulkou a měl by to být ten samý, který jste našli u vypočítaného čísla
1 8 2 m 3 R 4 F 5 P 6 8 7 m 8 j 9 m 10 d 11 9 12 e 13 v 14 c 15 j 16 e 17 m 18 m 19 X 20 q
21 d 22 n 23 X 24 E 25 F 26 M 27 m 28 V 29 T 30 C 31 I 32 Z 33 g 34 r 35 r 36 m 37 A 38 W 39 0 40 3
41 a 42 r 43 Q 44 t 45 m 46 U 47 j 48 3 49 S 50 w 51 i 52 1 53 U 54 m 55 u 56 D 57 1 58 4 59 i 60 1
61 B 62 v 63 m 64 N 65 z 66 L 67 z 68 v 69 4 70 l 71 h 72 m 73 W 74 x 75 1 76 r 77 Q 78 m 79 N 80 g
81 m 82 c 83 r 84 4 85 H 86 Q 87 e 88 x 89 4 90 m 91 F 92 i 93 W 94 C 95 3 96 L 97 o 98 D 99 m 100 o
101 U 102 s 103 m 104 H 105 o 106 7 107 7 108 m 109 o 110 O 111 A 112 h 113 g 114 5 115 5 116 z 117 m 118 R 119 U 120 o
121 g 122 T 123 o 124 u 125 E 126 m 127 M 128 0 129 m 130 Q 131 8 132 P 133 I 134 4 135 m 136 G 137 l 138 J 139 y 140 j
141 4 142 F 143 G 144 m 145 g 146 t 147 e 148 0 149 0 150 X 151 t 152 8 153 m 154 A 155 B 156 6 157 3 158 Q 159 F 160 y
161 s 162 m 163 A 164 1 165 9 166 N 167 d 168 w 169 1 170 w 171 m 172 s 173 W 174 c 175 s 176 7 177 p 178 z 179 S 180 m
181 v 182 S 183 b 184 1 185 c 186 m 187 N 188 l 189 m 190 s 191 x 192 L 193 y 194 7 195 n 196 e 197 e 198 m 199 z 200 8

Znak, který jste našli, by měl být:
m


Díky http://ctecka-myslenek.main.cz/ za nápad :-)

Upravte si tento skript podle sebe!

Tento PHP skript je licencován jako svobodný software podle licence GNU GPL verze 3 anebo kterékoliv pozdější verze.
To v praxi znamená, že jej můžete používat, studovat, šířit, upravovat a vydávat modifikované verze, pokud zachováte licenci.
(znění licence v textovém formátu dostupném lokálně nebo v dalších formátech dostupných na internetu)

Kompletní zdrojový kód skriptu

Zobrazit (.phps) nebo stáhnout (.tar.gz) nebo stáhnout jinak (.zip)

Verze 0.1.8 (poslední úprava: 26. 8. 2009) | Valid HTML 4.01 Transitional | Valid CSS 2.1

Pokud máte chuť mi něco sdělit, můžete mi napsat na e-mail ondra.gersl@gmail.com nebo se podívat na můj weblog.