Čtečka myšlenek (kouzelná tabulka)

  1. Vyberte si číslo od 10 do 200 (např. 48)
  2. Odečtěte jednotlivé cifry od původního čísla (např. 48 − 4 − 8 = 36)
  3. Výsledné číslo vyhledejte v tabulce a zapamatujte si znak uvedený vedle čísla
  4. Soustředění můžete vynechat, není zapotřebí :-)
  5. Podívejte se na znak pod tabulkou a měl by to být ten samý, který jste našli u vypočítaného čísla
1 A 2 m 3 4 4 m 5 9 6 j 7 s 8 p 9 8 10 6 11 c 12 G 13 s 14 0 15 i 16 8 17 z 18 8 19 8 20 G
21 2 22 B 23 m 24 j 25 W 26 d 27 8 28 V 29 H 30 K 31 f 32 g 33 T 34 N 35 0 36 8 37 D 38 s 39 x 40 j
41 3 42 6 43 s 44 n 45 8 46 a 47 e 48 4 49 l 50 n 51 O 52 h 53 D 54 8 55 i 56 p 57 A 58 r 59 M 60 A
61 b 62 t 63 8 64 P 65 5 66 H 67 S 68 E 69 u 70 P 71 y 72 8 73 D 74 E 75 r 76 w 77 0 78 A 79 u 80 I
81 8 82 T 83 4 84 k 85 l 86 w 87 J 88 r 89 H 90 8 91 T 92 4 93 q 94 r 95 i 96 X 97 Z 98 t 99 8 100 3
101 O 102 N 103 T 104 K 105 x 106 A 107 z 108 8 109 9 110 y 111 o 112 P 113 L 114 O 115 h 116 V 117 8 118 4 119 c 120 e
121 C 122 C 123 5 124 z 125 c 126 8 127 D 128 G 129 S 130 H 131 n 132 Y 133 6 134 J 135 8 136 F 137 H 138 N 139 G 140 3
141 O 142 M 143 6 144 8 145 C 146 P 147 N 148 6 149 j 150 K 151 0 152 R 153 8 154 1 155 T 156 L 157 x 158 M 159 S 160 N
161 4 162 8 163 4 164 C 165 C 166 x 167 9 168 U 169 d 170 T 171 8 172 L 173 r 174 8 175 D 176 c 177 n 178 n 179 a 180 8
181 S 182 h 183 y 184 M 185 c 186 6 187 x 188 r 189 8 190 5 191 K 192 n 193 l 194 k 195 v 196 z 197 R 198 8 199 Q 200 F

Znak, který jste našli, by měl být:
8


Díky http://ctecka-myslenek.main.cz/ za nápad :-)

Upravte si tento skript podle sebe!

Tento PHP skript je licencován jako svobodný software podle licence GNU GPL verze 3 anebo kterékoliv pozdější verze.
To v praxi znamená, že jej můžete používat, studovat, šířit, upravovat a vydávat modifikované verze, pokud zachováte licenci.
(znění licence v textovém formátu dostupném lokálně nebo v dalších formátech dostupných na internetu)

Kompletní zdrojový kód skriptu

Zobrazit (.phps) nebo stáhnout (.tar.gz) nebo stáhnout jinak (.zip)

Verze 0.1.8 (poslední úprava: 26. 8. 2009) | Valid HTML 4.01 Transitional | Valid CSS 2.1

Pokud máte chuť mi něco sdělit, můžete mi napsat na e-mail ondra.gersl@gmail.com nebo se podívat na můj weblog.